• Home
  • Event
  • Meritorius Student

Meritorius Student

RALLI INTERNATIONAL SCHOOL
SESSION 2021-22
MERITORIOUS STUDENTS – CLASS XII

S.NO NAME OF THE STUDENT PERCENTAGE
1 Riddhi Agarwal 98.60%
2 Anushree Gahlot 98.60%
3 Vivek Jindal 98.20%
4 Yash Dugar 97.20%
5 Nikhil Kotecha 97.00%
6 Aditi Gupta 96.80%
7 Anubhav Tripathi 96.40%
8 Monalika Sharma 96.40%
9 Shrishti Sinha 96.20%
10 Akshita Goyal 96.00%
11 Nishu Koshthi 95.60%
12 Sparsh Surayan 95.40%
13 Aditya Bisht 95.40%
14 Aditya Kaakaran 94.60%
15 Lakshay Sharma 94.20%
16 Abhinav Debnath 94.00%
17 Anisha Rawat 93.00%
18 Darshika Grover 92.80%
19 Vinay Sharma 91.60%
20 Akansha JhunJhunwala 91.60%
21 Pratham Khare 91.60%
22 Sakshi Gupta 91.40%
23 Bhumi Pal 90.80%
24 Anamika Sharma 90.60%
25 Prabh Simran Kaur 90.60%

SUBJECT WISE TOPPERS – CLASS XII

S.NO NAME SUBJECT PERCENTAGE
1 Yash Dugar Accountancy 100
2 Yash Dugar Business Studies 100
3 Nikhil Kotecha Business Studies 100
4 Aditi Gupta Business Studies 100
5 Vivek Jindhal Business Studies 100
6 Srishti Sinha Informatics Practices 100
7 Riddhi Aggarwal Physical Education 100
8 Riddhi Aggarwal History 100
9 Anushree Ghalot History 100
10 Anushree Ghalot Political Science 100
11 Yash Dugar FMM 100
12 Anisha Rawat Chemistry 99
13 Sparsh Suryan Web Application 99
14 Yash Dugar Economics 99
15 Nikhil Kotecha Economics 99
16 Vivek Jindhal Economics 99
17 Vivek Jindhal Mathematics 99
18 Abhinav Debnath Mathematics 99
19 Anubhav Tripathi English 98
20 Ridhi Aggarwal English 98
21 Srishti Sinha English 98
22 Vinay Sharma Biology 95
23 Sakshi Gupta Biology 95
24 Anubhava Tripathi Computer Science 95
25 Aditya Kakraan Computer Science 95
26 Anubhava Tripathi Physics 95

RALLI INTERNATIONAL SCHOOL
SESSION 2021-22
MERITORIOUS STUDENTS – CLASS X

S.NO NAME OF THE STUDENT PERCENTAGE
1 Saanvi Verma 97.6%
2 Riya Shukla 96.4%
3 Radhika Aggarwal 96.2%
4 Aryan Gupta 96.2%
5 Abhishek Bhatnagar 95.8%
6 Aaditya Rawat 95.8%
7 Sarthak Singh 95.6%
8 Saksham Jain 95.4%
9 Shailja Chaoudhary 95.2%
10 Siya Bhardwaj 95.2%
11 Harshita Gautam 95.60%
12 Anushka Gupta 94.40%
13 Mughdha Tiwari 94.40%
14 Gaurangi Gaur 94%
15 Lakshika Chauhan 94%
16 Maneet Gupta 93.8%
17 Mrinal Bisht 93.8%
18 Vaibhav Sharma 92.8%
19 Deepshika Laik 92.6%
20 AshwiKka Singh 92.4%
21 Shunakshi 92.2%
22 Pratyaksh Kaushik 92.2%
23 Yash Mittal 92%
24 Aakanksha 92%
25 Suraj Yadav 92%
26 Yash Malkoti 91.6%
27 Tanushree Mehra 91.6%
28 Madhvi Tripathi 91.4%
29 Panya Sachdeva 91.4%
30 Pushkar Agrawal 91.2%
31 Sahaj Swaroop 91.2%
32 Sahaj Preet Kaur 90.8%
33 Alsa Ahmed 90.8%
34 Abhinava Tripathi 90.6%
35 Prince Koshthi 90.4%
36 Vatsaala Sharma 90%

SUBJECT WISE TOPPERS – CLASS X

SUBJECT PERCENTAGE NAMES OF THE STUDENTS
English 99% Saanvi Verma
Hindi 97% Abhishek Bhatnagar
Mathematics 100% Aryan Gupta, Siya Bhardwaj
Science 100% Riya Shukla
Social Science 99% Aaditya Rawat, Maneet Gupta, Mugdha Tiwari, Siya Bhardwaj
Information Technology 100% Saanvi Verma, Abhishek Bhatnagar

Copyright@2017. All rights are reserved. | Powered By Jupsoft Technologies Pvt. Ltd.